Dobro došli na sajt agencije za konsalting Chocolate Science!

Chocolate Science je dinamična, profesionalna konsalting firma koja radi sa klijentima iz prehrambene industrije i pruža tehnološku podršku, savete i informacije u cilju unapređenja postojećih tehnoloških procesa proizvodnje i razvoja novih proizvoda.

Vlasnik Chocolate Science, agencije za tehnološki konsalting, je dr Danica Zarić, dipl. ing sa bogatim iskustvom u industrijskoj proizvodnji i razvoju novih proizvoda. Naš zadatak je da Vama, našim klijentima pomognemo u realizaciji postavljenih ciljeva.

Mi smo tu zbog Vas, jer Vaš uspeh je i naš!

O Nama

Chocolate Science

Chocolate Science poštuje najviše standarde u pružanju konsultantskih usluga primenjujući svoje bogato iskustvo u radu sa klijentima iz prehrambene industrije. Primena najnovijih naučnih i tehnoloških rešenja, unapređenje standarda kvaliteta, preduzimljivost, poverenje, otvorenost, timski rad, respektabilni odnos prema klijentu, diskrecija su samo neki od principa koji čine osnove našeg poslovanja.

Dr Danica Zarić

Dr Danica Zarić ima preko 21 godinu radnog iskustva u prehrambenoj industriji i to u sledecim fabrikama: Soko-Štark, Delta Holding i Bambi-Banat. Radni staž je zapocela u fabrici konditorskih proizvoda Soko-Štark u proizvodnom i razvojnom sektoru. U proizvodnom sektoru je radila u pogonima za proizvodnju:

 • čokolade i čokoladnih deserata
 • krem banane, dražea i žvaka
 • keksa i vafel proizvoda
 • slanih štapića i smokija
Rukovodila je pogonima za proizvodnju krem banane, dražea i žvaka, kao i pogonom za proizvodnju Sweta, Za-ze i Kokodua. U razvojnom sektoru je prošla put od inženjera u razvoju do samostalnog stručnog saradnika i to na poslovima razvoja čokolade i čokoladnih dezerata. Bila je član ili rukovodilac značajnih projekata: izrade deserata za bombonjere, klaster proizvoda, mlečne čokolade sa keksom, čokolade sa povećanim sadržajem kakao delova. Pored uobičajenih proizvoda, u fabrici Štark je razvila novu tehnologiju proizvodnje čokolade bez dodatog šećera.

Nakon 15 godina rada u Štarku prelazi u Delta Holding na mesto direktora razvoja fabrike konditora u izgradnji. Na tom mestu, odlazi na dve specijalizacije u razvojne laboratorije švajcarske firme "Buhler" i austrijske firme "Haas", obilazi značajne fabrike konditora Fray, Wernli, Manner gde stiče iskustvo o radu u evropskim konditorskim firmama i produbljuje znanje o tehnologiji konditorskih proizvoda. Radila je na poslovima izrade:

 • Izbora kompletne opreme za proizvodnju čokolade i krem proizvoda
 • Izrade receptura za čokolade, čokoladne deserte i krem proizvode
 • Izbora kompletne opreme za vafel i keks
 • Izrade receptura za keks i vafel proizvode
 • Izrada specifikacija za sve sirovine koje se koriste u proizvodnji i odabir istih prema zakonskim i internim standardima
 • Izbor opreme i uređaja za sve laboratorije (hemijska, mikrobiološka, fizičko hemijska)
Zbog gašenje projekta fabrike konditora Danica prelazi u firmu Bambi-Banat. Kao menadžer razvoja učestvuje u organizaciji poslova razvojnog sektora, koji radi po principu projektne organizacije. Učestvovala je u puštanju novog pogona za proizvodnju čokolade u fabrici konditora Bambi-Banat.

Od 2009. g, posvećuje se naučnoj karijeri i 2011.g doktorira na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Tema doktorske disertacije: "Optimizacija parametara proizvodnje čokolade sa sojinim mlekom u kugličnom mlinu".

Stekla je zvanje istraživač-saradnik u 2010 g, da bi potom 2012.g. na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu bila promovisana u naučnog saradnika. Naučno-istraživački rad obavlja u firmi IHIS Techno experts d.o.o, istraživačko razvojni centar iz Beograda.

Spisak radova

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21

B. Pajin, Lj. Dokić, D. Zarić, D. Šoronja-Simović, I. Lončarević, I. Nikolić, (2012): Cristallization and Rheological Properties of Soya Milk Chocolate Produced in a Ball Mill, Accepted 30 June 2012. Available online 26 July 2012

Rad u međunarodnom časopisu M23

D. Zarić, B. Pajin, M. Rakin, Z. Šereš, Lj. Dokić, J. Tomić (2011): Uticaj sojinog mleka na nutritivna, antioksidativna, reološka i teksturalna svojstva čokolade proizvedene u kugličnom mlinu, Hem. Ind. 65 (5) 563-573
М. Petković, B. Pajin, Ј.Тоmić, А. Тоrbica, Z. Šereš, D. Zarić, D. Šoronja-Simović, (2011) Teksturalna i senzorna svojstva krem proizvoda sa saharozom i maltitolom, doi: 102298/HEMIND 110902094P
D. Zarić, B. Pajin, I. Lončarević, Z. Šereš, Lj. Dokić, D. Šoronja-Simović, (2012) Uticaj postupka proizvodnje na sadržaj čvrstih triglicerida, čvrstoću i toplotne karakteristike mlečne čokolade, doi: 10.2298/HEMIND 120210024Z

Naučni rad na skupu međunarodnog značaja, štampan u celini M33

D. Zarić, M. Rakin, B. Pajin, Lj. Dokić, Z. Šereš, D.Šoronja Simović, I. Lončarević (2012) Effect of soya milk on antioxidant activity changes in chocolate, Cefoood, Novi Sad

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51

B. Pajin, D. Zarić, Lj. Dokić, Z. Šereš, D. Šoronja-Simović, R. Omorjan, (2011): Influence of emulsifiers on optimization of processing parameters of refining milk chocolate in the ball mill, Acta periodica technologica 42, 101-110
D. Zarić, B. Pajin, I Lončarević, D. Šoronja-Simović, Z. Šereš, (2012): The impact of manufacturing process on hardness and sensory properties of milk chocolate, Acta periodica technologica 43

Rad u časopisu nacionalnog značaja M52

Radujko, B. Pajin, Z. Šereš, J. Jurić, D. Zarić, E. Hartig (2009): Uticaj nove generacije emulgatora na toplotne i kristalizacione osobine namenskih masti za konditorske proizvode, Uljarstvo, Volumen 40, 1-2, 49-52.
D. Zarić, B. Pajin, I. Radujko, E. Dimić (2009): Sojino mleko i proteini u ishrani ljudi, Uljarstvo, Volumen 40, 1-2, 53-60.

Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampani u celini M63

D. Zarić, B. Pajin, Lj. Dokić, I. Radujko, J. Tomić, (2010): Reološka svojstva čokolade sa sojinim mlekom, 51. Savetovanje "Proizvodnja i prerada uljarica" Herceg Novi
B. Pajin, D. Zarić, Z. Šereš, D.Šoronja-Simović, I. Lončarević, M. Petković, (2011): Uticaj sadržaja čvrstih triglicerida na fizička svojstva čokolade sa sojinim mlekom, 52. Savetovanje "Proizvodnja i prerada uljarica" Herceg Novi
D. Zarić, B. Pajin, I. Lončarević, Z. Šereš, (2012): Uticaj sojinog mleka na senzorna svojstva mlečne čokolade, 53. Savetovanje "Proizvodnja i prerada uljarica" Herceg Novi
I. Lončarević, B. Pajin, Z. Nikolovski, J.Škrbić, M. Nastić, J. Švarc-Gajić, D. Zarić (2012): Uticaj lecitina različitog porekla na kristalizaciona svojstva non trans masti, 53. Savetovanje "Proizvodnja i prerada uljarica" Herceg Novi

Odbranjena doktorska disertacija M71

D. Zarić (2011), Optimizacija parametara proizvodnje čokolade sa sojinim mlekom na kugličnom mlinu, doktorska disertacija, Tehnološki fakultet Novi Sad

Odbranjena magistarska teza M72

D. Maslić (1994), Optimizacija parametara proizvodnje sojinog mleka, magistarski rad, Tehnološko-metalurški fakultet Beograd

Tehničko rešenje, poboljšani postojeći proizvod/tehnologija, na nacionalnom nivou M83

B. Pajin, D. Zarić, I. Radujko, Lj. Dokić, Z. Šereš, D. Šoronja Simović, (2010): Laboratorijski postupak proizvodnje čokolade u kugličnom mlinu, tehnološko rešenje

Učešće na projektima i studijama finansiranim od stane nadležnog Ministarstva

"Razvoj novih funkcionalnih konditorskih proizvoda na bazi uljarica", TR 31014, Ministarstvo prosvete i nauke, Republika Srbija, 2011-2014.

Doktorska disertacija

Usluge

Chocolate Science pruža tehnološki konsalting iz sledećih oblasti:

 • Tehnologije čokolade i čokoladnih proizvoda
 • Tehnologije krem proizvoda i proizvoda sličnih čokoladi
 • Tehnologije keksa i proizvoda od brašna
 • Tehnologije šećernih proizvoda
 • Tehnologije bezalkoholnih pića
 • Tehnologije alkoholnih pića
 • Tehnologije prerade voća i povrća

U okviru tehnološkog konsaltinga, Chocolate Science za svoje klijente obavlja sledeće vrste poslova:

 • UVOĐENJE PROJEKTNE ORGANIZACIJE RAZVOJNOG SEKTORA
 • UVOĐENJE NOVIH I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA
 • OBUKA KADROVA ZA NOVE TEHNOLOŠKE PROCESE
Devet od deset osoba voli čokoladu. Deseta osoba uvek laže
John Q. Tullius

Projekti

 • Racionalizacija postupka proizvodnje čokoladne mase
 • Izrada čokolade u kugličnom mlinu
 • Unapređenje čokoladnog preliva
 • Aplikacija non trans biljnih masti u proizvodni asortman
 • Predlozi za nove tehnološke linije domaće konditorske fabrike
 • Zamena veštačkih prehrambenih boja-prirodnim prehrambenim boja
 • Racionalizacije troškova proizvodnje domaće konditorske fabrike
 • Izrada projekta za bezalkohoholna pića sa lekovitim biljkama
 • Izrada receptura za bezalkoholna pića sa lekovitim biljkama
 • Izrada dosijea za stručna mišljenja o bezalkoholnim pićima sa lekovitim biljkama

Kontakt

(065) 8496845

Ilije Stojadinovića 57
11030 Beograd
Srbija

office@chocolatescience.rs